Kindertolk

“Respecteer het groeitempo van elke bloem.
Gesloten knoppen hebben zonlicht
en een rijke voedingsbodem nodig.
Niet iemand die door onbegrip
de blaadjes komt opentrekken.”
– Anja Spelters –

Kinderen zijn puur. Toch wordt hun onschuld soms vergeten door het foute gedrag dat ze stellen. Vaak weten we niet wat er mis loopt en dat doet ons pijn. Zo wordt de disbalans vergroot. Vergeet niet dat kinderen zich met hun opvoeders verbinden en hoeveel ze in staat zijn te voelen wat de opvoeders voelen. Voelt mama zich gestresst, dan zal het kind onrustig zijn. Heeft het kind angst, zullen zijn opvoeders dit mee ervaren. Vaak zijn kinderen dus spiegels van de onderliggende worstelingen van hun opvoeders en omgekeerd.

Het is onze verantwoordelijkheid als zorgdragers om de signalen die onze kinderen geven bewust en met ernst te ontvangen. Ik zie mezelf als een doorgeefluik tussen ouder en kind dat op nederige wijze kennis teruggeeft tot zover mijn capaciteiten reiken. Na een gesprek met alle partijen, volgt er een teruggeefgesprek waarin we zonodig ons eigen functioneren als ouders kritisch, maar met zachtheid herbekijken.


“Je hebt steeds het beste van jezelf
onvoorwaardelijk aan je kind gegeven.
Toch lijkt zelfs zoveel nooit echt genoeg.
Zeg me waar het pijn doet en ik zal je tonen
hoe je met minder meer jezelf zult worden.”

– Anja Spelters –